JJ Global je developerská a investičná spoločnosť,
ktorá sa zaoberá inžinieringom, projektovým zabezpečením a realizáciou stavieb.

AKTUÁLNY PROJEKT
BYTČA


KOMENSKÉHO ULICA
BANSKÁ BYSTRICA


MEDENÝ HÁMOR
BANSKÁ BYSTRICA