Bytové domy sú navrhnuté v blokovej zástavbe s východo-západnou alebo severo-južnou orientáciou.

Riešené územie je členením parciel rozdelené na 2 plochy:

– severná plocha na parcele 3155/42

– južná plocha na parcele 3155/41

Obe plochy sú navrhnuté obdobným prehľadným konceptom. Po obvode je vedená obslužná okružná komunikácia, popri ktorej sú navrhnuté kolmé parkovacie státia. Z obslužnej komunikácie sú navrhnuté aj vjazdy do parkovania na prízemí bytových domov.